diumenge, 23 de febrer de 2014

Protocol de col·laboració

L'Ajuntament de Vilafranca va signar a finals de gener un protocol de col·laboració amb la direcció de l'Escola Estalella Graells i l'AMPA on es compromet a:
  1. Intervenir en l'acondicionament de parets i sòcols malmesos a causa de les humitats i repintar les parets reparades (tasques que ja s'estan realitzant).
  2. Exlorar vies de col·laboració per aportar mà d'obra.
  3. Cedir, en la mesura que sigui possible, materials provinents de l'unitat de serveis com ara escales, bastides,...
D'altra banda, l'Escola vetllarà per tal de:
  1. Que totes les actuacions que es facin dins el projecte Renta'm la cara estiguin contemplades dins el Pla de seguretat i responsabilitat civil de l'Ajuntament. 
  2. L'Escola es  compromet a informar en tot moment de cadascuna de les actuacions a l'Ajuntament.