dissabte, 11 de gener de 2014

El projecte

El projecte RENTA’M LA CARA! neix de l’interès i la voluntat de la comunitat educativa de l'Escola Estalella i Graells per restaurar les parets i sostres malmesos de l’edifici que des  de fa més de cinquanta anys acull l’escola. Malgrat que s’han anat realitzant reformes en èpoques anteriors, fa ben bé uns dotze anys que no s’hi ha fet res i en aquests moments comença a ser una prioritat de la comunitat educativa iniciar-hi una intervenció.

Per realitzar aquests treballs de millora de l’edifici, que recauran directament en un millor confort per als alumnes i educadors, tenim com a objectiu potenciar les pròpies capacitats i aconseguir la major implicació de persones vinculades amb la nostra escola: comptem amb el suport de pares i mares per realitzar diferents tasques d’organització i gestió d’aquestes reformes, així com amb la participació de pares amb professions directament relacionades amb el projecte, com ara la pintura mural, l’interiorisme, la creació artística, etc., i que de forma voluntària col·laboraran per tal de restaurar i embellir els espais. El projecte RENTA’M LA CARA! neix de l’interès i la voluntat de la comunitat educativa de l'Escola Estalella i Graells per restaurar les parets i sostres malmesos de l’edifici que des de fa més de cinquanta anys acull l’escola. Malgrat que s’han anat realitzant reformes en èpoques anteriors, fa ben bé uns dotze anys que no s’hi ha fet res i en aquests moments comença a ser una prioritat de la comunitat educativa iniciar-hi una intervenció.

El projecte RENTA’M LA CARA! pretén unir el conjunt dels diferents agents que formen part de forma directa o indirecta de la comunitat educativa de l’Escola Estalella i Graells.

Ens cal, però, d’altra banda, un suport extern que ens permeti financiar els materials necessaris i les tasques de restauració i repintat de parets i sostres.


El projecte contempla tres fases de treball:


fase 0 : PLANTEJAMENT DE LA PROPOSTA
Objectius:
 • Sensibilitzar i conscienciar la comunitat educativa de la importància de treballar en la implementació del projecte.
 • Enfortir el sentiment de pertinença a l'escola.
 • Implicar tota la comunitat educativa a treballar de forma directa en la millora del centre.
 • Fer aflorar les eines i recursos propis de la comunitat educativa que permetin
 • tirar endavant el projecte.
 • Crear grups de dinamització i de treball formats per diferents persones que
 • representin tota la comunitat educativa de la nostra escola i que liderin el projecte.
 • En l’execució de les intervencions, organitzar la comunitat educativa de forma
 • pautada i estructurada per tirar endavant el programa.
 • Aconseguir finançament per a tot el projecte.
Descripció:
Aquesta és la fase previa de treball on actualment encara estem immersos.
Hi treballem des de la comissió Renta’m la cara amb el suport i el seguiment de la junta de l’AMPA, els pares i mares delegats de cada classe, la direcció de l’Escola Estalella Graells i l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca.
fase 1: PINTA-LA, PINTA-LA!
Objectius:
 • Decapar, restaurar i tractar la marquetería de les portes i arrambadors, dels radiadors, els paraments i els sostres de l’Escola.
 • Pintar–ho de nou.
Descripció:
Fase d’acondicionament dels espais de l’Escola que estan malmesos que consisteix principalment en la reparació dels paraments i sostres dels espais de líedifici escolar i el repintat de les parets murals, marqueteria i portes. Caldrà rascar parets humides, incorporar pintures deshumidificants, repintar 10.300 m de sostres i parets; decapar i pintar 120 radiadors, 140 portes i 80 m de barana.
En aquesta fase comptarem amb el suport logístic de pares i mares, mestres, serveis tècnics de l’Ajuntament de Vilafranca i algun suport puntual extern.
És la fase de major volum de feina.
fase 2: POSA’M GUAPA!
Objectius:
 • Pintar murals i elements de senyalètica interna que ordenin, embelleixin i personalitzin els espais de l’Escola. 
 • Treballar els continguts dels murals amb els alumnes, guiats conjuntament entre especialistes en arts visuals i els tutors de cada classe. 
Descripció
Aquesta fase consisteix bàsicament a crear una senyalització única i corporativa per a tot l’equipament, renovació de cartelleres, creació i realització de pintures murals al pati, decoració gràfica al menjador escolar i al gimnàs gran. Es contempla també fer una renovació de mobiliari en mal estat i incrementar l’ajardinament del pati i terrasses si és possible.
Es compta amb la implicació dels als mestres i alumnes i la participació d’il·lustradors i creadors plàstics per tal de crear uns continguts i uns tallers inclosos dins els objectius curriculars per tal de treballar les imatges grafiques dels murals del pati i la senyalètica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada